Uncategorized

Uitnodiging digitale Algemene Leden Vergadering TV De Bongerd 12 april 2021 20:00 uur

TV De Bongerd organiseert dit jaar, vanwege alle maatregelen rondom corona, haar Algemene Ledenvergadering online op maandag 12 april 2021. Hier volgt een korte uitleg hoe je hierbij kunt zijn.  

Deelnemen aan Teams-overleg

_______________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Of knip en plak onderstaande link in uw internetbrowser:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY0YjAyNGItZTU4ZC00ZTU2LWExMjktMDA5ZDQ2MjllMDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8f3f1b7-e9ab-4bd7-8aa2-0000cf1af3ed%22%2c%22Oid%22%3a%22505a200f-a781-499b-a4c4-2ca4c77298e4%22%7d

De ALV wordt georganiseerd via Microsoft Teams, een online vergaderprogramma. Via een link kun je deelnemen aan dit Teams-overleg. Deze link staat hierboven. Wanneer je op deze link klikt, selecteer dan “Deelnemen Microsoft Teams-vergadering”. Je wordt dan naar een pagina geleid waar je kunt kiezen uit deelnemen via internet of om de app te downloaden. Als je de Teams-app al hebt wordt deze automatisch geopend. Deelnemen kan via de computer, de telefoon of een tablet en is gratis. De app kun je downloaden in de App Store of de Google Play Store voor telefoon of tablet. Via de website van Microsoft kun je de app downloaden voor je computer. Als je geen Teams-account hebt, kun je je naam invoeren om als gast deel te nemen aan de vergadering. Als je wel een Teams-account hebt, selecteer je “aanmelden” om deel te nemen. Vervolgens wacht je in de “lobby” tot het overleg begint en je toegelaten wordt tot het overleg. Als je het overleg binnenkomt, zorg er dan voor dat je geluid uitstaat. Dit doe je door het symbool van de microfoon aan te klikken (hij is uit zodra er een streep doorheen staat). Dit om te voorkomen dat het systeem te traag wordt of het geluid te slecht wordt/rond gaat zingen. De camera mag aan blijven staan.  

Vragen stellen

De voorzitter leidt, net als anders, de vergadering. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit kan op 2 manieren:

  1. Hand opsteken: Digitaal je hand opsteken en wachten tot je het woord krijgt van de voorzitter. In de balk waar je ook je camera en je geluid aan/uit kunt zetten, kun je ook een handje aanklikken. Het bestuur ziet dan dat je een vraag wilt stellen.
  2. Vraag stellen in de chat: Gebruik de chatfunctie in het Teams-overleg om je vraag te stellen. Het bestuur ziet deze vraag dan ook en zal zorgen dat de vraag beantwoord wordt.  

Stemmen

Als er bij een agendapunt aan de leden gevraagd wordt te stemmen, vragen wij je digitale hand op te steken wanneer je tegen stemt. Aan het einde van de stemming zullen wij inventariseren hoeveel mensen dit zijn en dit nog controleren met de deelnemers.  

Tevens willen we aangeven dat er komend jaar een wijziging in het bestuur zal gaan plaatsvinden. Sacha Verschuur heeft te kennen gegeven het voorzittersstokje graag te willen overdragen komend bestuur jaar. Het bestuur zal het komend jaar op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Mocht je meer willen weten of je willen aanmelden, kan je mailen naar secretaris@tvdebongerd.nl  

De leden die op 12 april verhinderd zijn, kunnen de notulen opvragen.  

Hopend velen van u te kunnen begroeten,  

Met vriendelijke groet,   Algemeen Bestuur TV De Bongerd 

In memoriam Joop van Amelsfoort

 Deze week bereikte ons het verdrietige bericht, dat erelid Joop van Amelsfoort, afgelopen zaterdag 27 maart 2021, op 85-jarige leeftijd is overleden.

Joop is opgegroeid in het Brabantse Veldhoven en kwam begin jaren 70 in Zoelmond wonen. Rond 1980 werd Joop lid bij TV De Bongerd in Beusichem. Joop was als tennisser en vrijwilliger zeer betrokken bij de vereniging. Begin jaren 90 werd hij voorzitter en daarnaast was hij jarenlang als vrijwilliger actief in de groencommissie samen met zijn tennisvrienden. Met een vaste groep heren heeft Joop ruim 30 jaar op de dinsdagavond een fanatiek potje tennis gespeeld, mits het weer het toe liet. 20 Jaar lang speelde Joop competitie op de woensdagavond. Hij deed dit met ontzettend veel plezier, waarbij een drankje en een goede discussie na de wedstrijd, niet mochten ontbreken. 

Joop kende ook tegenslagen wat betreft zijn gezondheid. Duidelijk was wel, dat Joop een doorzetter was. Klein van stuk, maar een vechter. 3 Jaar geleden moest Joop door gezondheidsredenen afscheid nemen van het tennis en is hij benoemd tot erelid. Joop droeg de vereniging een warm hart toe en kwam nog graag een kijkje nemen op het tennispark. Altijd vrolijk, met een lach op zijn gezicht, genoot hij met trots van de activiteiten binnen de vereniging. Joop stond altijd klaar voor een gezellig praatje, dat veelal gepaard ging met een grap, en toonde zich altijd geïnteresseerd in de ander. Joop was geliefd bij velen van ons en een aimabel man. We bewaren warme en dierbare herinneringen aan Joop.

Wij wensen zijn vrouw Siny, Pascale & Jasper, verdere familie en (tennis-)vrienden heel veel sterkte toe de komende tijd.   

Bestuur TV De Bongerd 

Wegens sneeuw en vrieskou tennispark gesloten

Vanwege de verwachte sneeuw en vrieskou zijn de tennisbanen naar verwachting komende week niet begaanbaar. De banen zijn pas weer bespeelbaar als de dooi goed is doorgezet en de banen geheel ontdooid zijn. Het vegen van bevroren banen en banen met sneeuw kan de banen beschadigen. Derhalve sluiten we het tennispark per 6-2-2021. Als we weer kunnen spelen, zullen we het laten weten. Veel sneeuwplezier de komende week.

In memoriam Guus Smeets

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat ons erelid, oud-voorzitter, Guus Smeets, onlangs is overleden. 

Afbeeldingsresultaten voor in memoriam

In zijn voorzitterschap zijn baan 4 en 5 gerealiseerd, en is ook het nieuwe clubhuis gebouwd. Het huidige bestuur heeft de heer Smeets helaas niet mee mogen maken, maar vanuit onze leden werden verschillende herinneringen aan hem met ons gedeeld. Zo hebben we vernomen dat de heer Smeets een goed zanger was en inspecteur voor het muziekonderwijs in Nederland. We leven met de nabestaanden, familieleden en vrienden mee. En wensen hen kracht toe om te gaan met dit verlies.

Namens het bestuur van TV De Bongerd

ALV 2021 uitgesteld

Normaliter vindt in de maand februari onze Algemene Leden Vergadering plaats. In kader van de Corona situatie is de ALV uitgesteld tot de maand april. Wij informeren de leden zodra een nieuwe datum en de wijze van uitvoer van de ALV is vastgesteld.

Met sportieve groet, bestuur TV De Bongerd