CORONA

De aangestelde Corona verantwoordelijken voor TV de Bongerd zijn Sacha Verschuur en Joke van der Wetering. Contactgegevens zijn hier te vinden. TV De Bongerd volgt de richtlijnen van KNLTB, derhalve verwijzen we naar de website van KNLTB over Corona.


Hou rekening met elkaar. We vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan deze regels en hygiënemaatregelen houdt. Dat is uiteraard in het belang van je eigen gezondheid en die van je medemens.

We verwachten dat de Gemeente strikt controleert op de naleving en dat er ook boetes uitgedeeld kunnen worden voor zowel club als de individuele tennisser als de regels niet nageleefd worden.


Hier staan de meest actuele richtlijnen voor onze vereniging, onderverdeeld in:

  • Veiligheid- en hygiëneregels
  • Afspraken/regels Clubhuis/tennispark
  • Richtlijnen Vrij spelen, trainingen, competitie en toernooien jeugd t/m 18 jaar

Veiligheid- en hygiëneregels (geldend voor alle leden)

• De basisregels zijn: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Probeer drukte te vermijden. Was vaak je handen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar.
• Schud geen handen, geef geen high-fives.
• Pas hygiëne toe.
• Gezondheidscheck is verplicht voor het betreden van het tennispark.

Afspraken/regels Clubhuis/tennispark (geldend voor alle leden)

• De kantine van het clubhuis is gesloten.
• Er is geen publiek toegestaan.
• De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer). • Het is verplicht de gezondheidscheck te doen bij het betreden van het tennispark.
• De kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Het toilet is open. Maak deze schoon na gebruik. Middelen hiervoor zijn te vinden in de Corona-kit.
• Leden, die een sleutel in bruikleen hebben, kunnen de voordeur van het clubhuis openen en afsluiten. Sluit bij het verlaten van het tennispark altijd de voordeur.
• In de gang van het clubhuis staat een Corona-kit met als inhoud: schoonmaakmiddelen (desinfecterend), EHBO-kist. Je kunt hier gebruik van maken, maar laat alles in de kit.
• Op deze corona pagina staan de laatste voorschriften. Tevens worden de leden via de mail en de KNLTB Club-app geïnformeerd.
• Afhangen is verplicht, en bij voorkeur via de KNLTB Club-app.
• Wij verwachten dat leden hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de richtlijnen/maatregelen vanuit de vereniging, RIVM en Rijksoverheid. Wanneer bij een eventuele controle vanuit de gemeente blijkt dat leden/begeleiders richtlijnen/maatregelen niet opvolgen, dan zal de boete verhaald worden op de persoon zelf.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
• Het is de bedoeling dat je spelers na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.


Richtlijnen vrij spelen, trainingen, competitie en toernooien jeugd t/m 18 jaar

• Er is geen publiek toegestaan.
• Bij training verlaten ouders direct het tennispark bij haal-/ en brengmomenten. Ouders blijven bij voorkeur buiten het tennispark.
• Verlaat het tennispark zo snel mogelijk na afloop van het vrij spelen, de training of competitie.
• Kom kort voor het geplande tijdstip van de activiteit naar het tennispark. (10 minuten)
• Afhangen voor vrij spelen zorgt automatisch voor de verplichte registratie.


De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op https://www.crisisglz.nl/noodverordening/

REGISTRATIE BEZOEKERS


REGISTRATIE BEZOEKERS / VRIJWILLIGERS

Onderstaande registratieplicht gaat weer gelden zodra de kantine weer open mag: DE KANTINE IS ECHTER NU GESLOTEN!

Het is verplicht in het clubhuis, de kantine en op het terras, zowel binnen als buiten te werken met reserveringen (vooraf of ter plekke). Dit in kader van het GGD bron- en contactonderzoek in geval van een Corona besmetting. Dit houdt in dat het vooraf afhangen van een baan nog steeds een verplichting is. Wat de meeste leden echter niet weten of realiseren is dat alle spelers geregistreerd moeten worden. Ga je dus dubbelen, dan moeten alle 4 spelers ingevuld worden in het digitale afhangbord.

Wanneer hoef je je niet af te hangen of te te registeren?

Bij toernooien, les en competitie of als je bardienst hebt. Je aanwezigheid op het park is dan immers al bekend of vastgelegd en te achterhalen.

Wanneer moet je wel afhangen, niet apart registeren middels formulier?

Vrij spelen; svp alle spelers op de baan registeren in het afhangbord.

Wanneer is het verzoek je te registeren middels het formulier in de kantine?

Alle bezoekers van het park (kijkers, vrjwilligers). Via aanplakbiljetten op het hek en bij de kantine worden bezoekers hierop gewezen. Heb je bardienst, of zie je toeschouwers zitten vraag dan svp te registereren.

Welke regels moeten we verder nog rekening mee houden?

  • Gasten moeten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels)
  • De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • De ingevulde formulieren worden uiteraard vernietigd (na minimaal 14 dagen)
  • Invullen van het formulier is niet verplicht, de toegang mag niet geweigerd worden. Echter is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het park zo veilig mogelijk te houden, dus we vragen de bezoekers vriendelijk om hun medewerking.