CORONA

De aangestelde Corona verantwoordelijken voor TV de Bongerd zijn Sacha Verschuur en Joke van der Wetering. Contactgegevens zijn hier te vinden. Heb je na het lezen van de richtlijnen nog vragen, dan kan je ook kijken op de website van KNLTB over Corona.


Onderaan deze pagina vind u het laatste nieuws en bovenaan staan de meest actuele richtlijnen voor onze vereniging, onderverdeeld in:

 • Veiligheid- en hygiëneregels
 • Afspraken/regels Clubhuis/tennispark
 • Richtlijnen Vrij spelen, trainingen, competitie en toernooien jeugd t/m 18 jaar

Veiligheid- en hygiëneregels (geldend voor alle leden)

• De basisregels zijn: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Probeer drukte te vermijden. Was vaak je handen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar.
• Schud geen handen, geef geen high-fives.
• Pas hygiëne toe.
• Gezondheidscheck is verplicht voor het betreden van het tennispark.

Afspraken/regels Clubhuis/tennispark (geldend voor alle leden)

• De kantine van het clubhuis is gesloten.
• Er is geen publiek toegestaan.
• De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer). • Het is verplicht de gezondheidscheck te doen bij het betreden van het tennispark. Deze hangt op de toegangspoort.
• De kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Het toilet is open. Maak deze schoon na gebruik. Middelen hiervoor zijn te vinden in de Corona-kit.
• Leden, die een sleutel in bruikleen hebben, kunnen de voordeur van het clubhuis openen en afsluiten. Sluit bij het verlaten van het tennispark altijd de voordeur.
• In de gang van het clubhuis staat een Corona-kit met als inhoud: schoonmaakmiddelen (desinfecterend), EHBO-kist. Je kunt hier gebruik van maken, maar laat alles in de kit.
• Op deze corona pagina staan de laatste voorschriften. Tevens worden de leden via de mail en de KNLTB Club-app geïnformeerd.
• Afhangen is verplicht, en bij voorkeur via de KNLTB Club-app.
• Wij verwachten dat leden hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de richtlijnen/maatregelen vanuit de vereniging, RIVM en Rijksoverheid. Wanneer bij een eventuele controle vanuit de gemeente blijkt dat leden/begeleiders richtlijnen/maatregelen niet opvolgen, dan zal de boete verhaald worden op de persoon zelf.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
• Het is de bedoeling dat je spelers na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.


Richtlijnen vrij spelen, trainingen, competitie en toernooien jeugd t/m 18 jaar

• Er is geen publiek toegestaan.
• Bij training verlaten ouders direct het tennispark bij haal-/ en brengmomenten. Ouders blijven bij voorkeur buiten het tennispark.
• Verlaat het tennispark zo snel mogelijk na afloop van het vrij spelen, de training of competitie.
• Kom kort voor het geplande tijdstip van de activiteit naar het tennispark. (10 minuten)
• Afhangen voor vrij spelen zorgt automatisch voor de verplichte registratie.

NIEUWS

Update 14 oktober:

 • We hebben besloten de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren. Of de Eredivisie Heren door kan gaan, is nog onduidelijk.
 • Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

We zullen in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis en padel verder uitwerken en de meestgestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk publiceren.

Lees hier het volledige bericht van de overheid. En hier specifiek voor de sport.

Laatste update: 28-9-2020

De ontwikkelingen gaan snel. Binnen een dag moeten we opnieuw strengere maatregelen aankondigen om het Corona virus in te dammen.

Het kabinet heeft vanavond aangekondigd dat opnieuw landelijke maatregelen getroffen worden in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt snel in het grootste deel van Nederland en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Veel mensen en sport- en horecalocaties hebben zich goed aan de richtlijnen gehouden, ook tennis en padelverenigingen. Maar het is niet genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt.

Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur gelden er voor minimaal 3 weken een aantal extra maatregelen op onze tennisvereniging:

 • Geen publiek toegestaan; enkel toegang tot het park voor spelers en vrijwilligers.
 • De kantine is gesloten; de hal (met de led verlichting) zal wel toegankelijk zijn met een sleutel.

Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Wat betekent dit voor competitie en toernooien?

We begrijpen dat de maatregelen de nodige vragen oproepen. Wat betekent dit voor de KNLTB Competitie 2020 en de geplande toernooien zoals Groot Buren? We hebben nog niet alle antwoorden, maar zullen de gevolgen zo snel mogelijk in kaart brengen. Hiervoor is de KNLTB ook in contact met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Wat de exacte gevolgen zijn hangt ook af van de Veiligheidsregio. We zullen dit zo snel mogelijk communiceren en antwoord proberen te geven op de vragen en het vervolg van de competitie en toernooien.


UPDATE 27-9-2020

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het aantal Corona-besmettingen flink stijgt en waarschijnlijk zullen de maatregelen ook binnen onze Veiligheidsregio snel aangescherpt gaan worden. Als bestuur steken wij samen met de verschillende commissies veel tijd en energie in verschillende overleggen en werkzaamheden om iedereen op een veilige manier te laten tennissen of ons tennispark te laten bezoeken. Houd de maatregelen in acht!

 • Overal op het park is het verplicht plaats te nemen op een stoel of kruk. Staan op het terras, onder de veranda of in het clubgebouw is niet toegestaan! Dus ook niet bij de statafels onder de veranda.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hanteer de hygiëneregels.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Registreer jezelf als bezoeker als je niet tennist en vraag gasten om te registreren.

We begrijpen dat een aantal van deze maatregelen vooral op de competitieavonden en tijdens toernooien een uitdaging zijn, en de gezelligheid niet altijd ten goede zal komen, maar we hebben geen andere keuze dan deze maatregelen strikter op te volgen dan nu gebeurt. Zowel de Veiligheidsregio als de gemeente hebben aangekondigd streng te gaan controleren. Wij doen dan ook een dringend beroep op jullie medewerking om te zorgen dat we ondanks alle beperkingen kunnen blijven tennissen. We willen graag voorkomen dat een controle leidt tot boetes of volledige sluiting van ons park! Volg daarom ook alsjeblieft de aanwijzingen van onze BC, TC en bestuur, en durf elkaar ook aan te spreken. Wij rekenen op ieders medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel!

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 26 september 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening gaat in op zondag 27 september 2020 vanaf 18.00 uur.

Wat houdt dit in voor TV De Bongerd:

 • Openingstijden van het clubhuis zijn aangepast: maandag t/m zondag 7.00 uur t/m 01.00 uur.
 • Vanaf 0.00 uur ’s nachts mogen we geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
 • Om die reden vragen we de competitieteams die uit spelen om niet meer terug te keren naar het clubhuis.
 • Vanaf 0.00 uur ’s nachts gaat de muziek uit.
 • Maximaal aantal toegestane personen op het park is 50 personen.
 • Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag sluit het terras om 23.00 uur.
 • Op vrijdag en zaterdag sluit het terras om 00.00 uur.
 • Van maandag t/m vrijdag mag er alcohol geschonken worden van 14.00 uur tot 00.00 uur, en op zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 00.00 uur. MITS… er geen jeugdactiviteit is.
 • Tijdens jeugdactiviteiten (tot 18 jaar) mag er geen alcohol geschonken worden.
 • Op vrijdagavond, tijdens de KNLTB-competitie(*), is er door de gemeente ontheffing verleend voor ruimere terras- en schenktijden. I.v.m. de nieuwe maatregelen mag er op deze avonden tot 01.00 uur alcohol geschonken worden en sluit het terras om 01.00 uur.

(*)2,9,16,23 en 30 oktober 2020; 6 en 13 november 2020

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op https://www.crisisglz.nl/noodverordening/

Maandag 28 september is er opnieuw beraad in de Veiligheidsregio. Eén van de voorstellen is dat de sportkantines in het weekend al om 16.00 uur zullen moeten sluiten. (link). Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal de leden zsm informeren bij wijzigingen en de gevolgen voor competities en evenementen. Alle corona zaken zullen we op de Corona pagina van de website van onze vereniging publiceren.


REGISTRATIE BEZOEKERS / VRIJWILLIGERS

Het is verplicht in het clubhuis, de kantine en op het terras, zowel binnen als buiten te werken met reserveringen (vooraf of ter plekke). Dit in kader van het GGD bron- en contactonderzoek in geval van een Corona besmetting. Dit houdt in dat het vooraf afhangen van een baan nog steeds een verplichting is. Wat de meeste leden echter niet weten of realiseren is dat alle spelers geregistreerd moeten worden. Ga je dus dubbelen, dan moeten alle 4 spelers ingevuld worden in het digitale afhangbord.

Wanneer hoef je je niet af te hangen of te te registeren?

Bij toernooien, les en competitie of als je bardienst hebt. Je aanwezigheid op het park is dan immers al bekend of vastgelegd en te achterhalen.

Wanneer moet je wel afhangen, niet apart registeren middels formulier?

Vrij spelen; svp alle spelers op de baan registeren in het afhangbord.

Wanneer is het verzoek je te registeren middels het formulier in de kantine?

Alle bezoekers van het park (kijkers, vrjwilligers). Via aanplakbiljetten op het hek en bij de kantine worden bezoekers hierop gewezen. Heb je bardienst, of zie je toeschouwers zitten vraag dan svp te registereren.

Welke regels moeten we verder nog rekening mee houden?

 • Gasten moeten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels)
 • De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
 • De ingevulde formulieren worden uiteraard vernietigd (na minimaal 14 dagen)
 • Invullen van het formulier is niet verplicht, de toegang mag niet geweigerd worden. Echter is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het park zo veilig mogelijk te houden, dus we vragen de bezoekers vriendelijk om hun medewerking.