In Memoriam Frans Koolloos

Op dinsdag 8 november jl. is Frans Koolloos overleden. Hij is 68 jaar geworden.

inmemoriamVoor zijn familie, maar ook voor ons is zijn overlijden een groot gemis. Frans was vele jaren een actief lid van onze vereniging. Onder andere leidde hij de groencommissie en verrichtte hij hand- en spandiensten op administratief gebied.

Samen met Agaath deed hij mee aan toernooien en clubkampioenschappen. Na zijn pensionering speelde hij wekelijks meerdere keren tennis in clubjes van leeftijdgenoten.

We gaan zijn vriendelijkheid, zijn opgewekte en sportieve karakter op onze vereniging missen. Wij wensen Agaath en zijn kinderen Christian en Judith veel sterkte toe.

Namens bestuur en leden van TV De Bongerd.