Uitnodiging digitale Algemene Leden Vergadering TV De Bongerd 12 april 2021 20:00 uur

TV De Bongerd organiseert dit jaar, vanwege alle maatregelen rondom corona, haar Algemene Ledenvergadering online op maandag 12 april 2021. Hier volgt een korte uitleg hoe je hierbij kunt zijn.  

Deelnemen aan Teams-overleg

_______________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Of knip en plak onderstaande link in uw internetbrowser:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY0YjAyNGItZTU4ZC00ZTU2LWExMjktMDA5ZDQ2MjllMDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8f3f1b7-e9ab-4bd7-8aa2-0000cf1af3ed%22%2c%22Oid%22%3a%22505a200f-a781-499b-a4c4-2ca4c77298e4%22%7d

De ALV wordt georganiseerd via Microsoft Teams, een online vergaderprogramma. Via een link kun je deelnemen aan dit Teams-overleg. Deze link staat hierboven. Wanneer je op deze link klikt, selecteer dan “Deelnemen Microsoft Teams-vergadering”. Je wordt dan naar een pagina geleid waar je kunt kiezen uit deelnemen via internet of om de app te downloaden. Als je de Teams-app al hebt wordt deze automatisch geopend. Deelnemen kan via de computer, de telefoon of een tablet en is gratis. De app kun je downloaden in de App Store of de Google Play Store voor telefoon of tablet. Via de website van Microsoft kun je de app downloaden voor je computer. Als je geen Teams-account hebt, kun je je naam invoeren om als gast deel te nemen aan de vergadering. Als je wel een Teams-account hebt, selecteer je “aanmelden” om deel te nemen. Vervolgens wacht je in de “lobby” tot het overleg begint en je toegelaten wordt tot het overleg. Als je het overleg binnenkomt, zorg er dan voor dat je geluid uitstaat. Dit doe je door het symbool van de microfoon aan te klikken (hij is uit zodra er een streep doorheen staat). Dit om te voorkomen dat het systeem te traag wordt of het geluid te slecht wordt/rond gaat zingen. De camera mag aan blijven staan.  

Vragen stellen

De voorzitter leidt, net als anders, de vergadering. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit kan op 2 manieren:

  1. Hand opsteken: Digitaal je hand opsteken en wachten tot je het woord krijgt van de voorzitter. In de balk waar je ook je camera en je geluid aan/uit kunt zetten, kun je ook een handje aanklikken. Het bestuur ziet dan dat je een vraag wilt stellen.
  2. Vraag stellen in de chat: Gebruik de chatfunctie in het Teams-overleg om je vraag te stellen. Het bestuur ziet deze vraag dan ook en zal zorgen dat de vraag beantwoord wordt.  

Stemmen

Als er bij een agendapunt aan de leden gevraagd wordt te stemmen, vragen wij je digitale hand op te steken wanneer je tegen stemt. Aan het einde van de stemming zullen wij inventariseren hoeveel mensen dit zijn en dit nog controleren met de deelnemers.  

Tevens willen we aangeven dat er komend jaar een wijziging in het bestuur zal gaan plaatsvinden. Sacha Verschuur heeft te kennen gegeven het voorzittersstokje graag te willen overdragen komend bestuur jaar. Het bestuur zal het komend jaar op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Mocht je meer willen weten of je willen aanmelden, kan je mailen naar secretaris@tvdebongerd.nl  

De leden die op 12 april verhinderd zijn, kunnen de notulen opvragen.  

Hopend velen van u te kunnen begroeten,  

Met vriendelijke groet,   Algemeen Bestuur TV De Bongerd