VERENIGING

De tennisvereniging De Bongerd bestaat voor en dank­zij de leden en vele vrijwilligers die actief zijn in de commissies. Wil je weten wie deze pilaren van de verenigingen zijn, kijk dan op de pagina Bestuur en commissies. Heb je zelf interesse in een rol als vrijwilliger, dan kan je dit melden bij de secretaris op secretaris@tvdebongerd,nl.

Het bestuur heeft een aantal reglementen opgesteld, waaronder een baanreglement, een huishoudelijk reglement, een aantal afspraken omtrent bardienst draaien, het digitale afhandbord, schade en een klachtenprocedure. Allen zijn te vinden onder het submenu Reglementen.

Directe links naar:
Reglementen
Bestuur en commissies