Instructie Verantwoord Alcohol (IVA)

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor je club. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Sinds januari 2013 is er een wettelijke plicht dat barvrijwilligers van 18 jaar en ouder in het bezit moeten zijn van het zogenaamde IVA-certificaat. Zoals iedereen ondertussen in de media heeft gemerkt (o.a. met de campagne NIX18 ), zet de overheid zwaar in op het alcoholgebruik bij jongeren. Jongeren onder de 18 mogen in het geheel geen alcohol drinken en daarnaast wil men alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Het schenken van alcohol brengt daarom grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Het is wettelijk verplicht om als bardienstvrijwilliger en als verantwoordelijke club aantoonbaar een IVA-Certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken-certificaat) te bezitten zodra je bardienst draait. Niet alleen de club, ook jij als lid, zijn strafbaar, indien dit IVA-certificaat niet getoond kan worden. De gemeente voert sstrenge controles uit, waarbij bardienstvrijwilligers in sportclubs in onze gemeente reeds gecontroleerd en beboet zijn. Je begrijpt: ook wij ontkomen helaas niet aan deze regel en controle. Om de clubs en hun vrijwilligers te helpen om op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, is er een website ontwikkeld in samenwerking met meerdere sportbonden waaronder ook de KNLTB. De informatie op deze website stelt je in staat om op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken binnen de clubs waar je actief bent.

Wanneer je de informatie hebt gelezen, ben je makkelijk in staat om de test te maken, waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Dit certificaat is persoonsgebonden en is geldig op alle verenigingen waar je als vrijwilliger actief bent.

De boetes indien de barvrijwilliger het certificaat niet kan tonen zijn niet misselijk: dit varieert van € 900,00 (1e keer), via € 1.800,00 (2e keer) tot € 3.600,00 (3e keer). Daarnaast kan onze horeca-vergunning tijdelijk of definitief ingetrokken worden. Je begrijpt dat dit voor zowel jezelf als de club niet te betalen is, dus willen en moeten we je vriendelijk maar dringend verzoeken om de informatie te lezen, de test te doen, het certificaat uit te draaien én te mailen naar [email protected]

De teksten en filmpjes op de website http://www.nocnsf.nl/iva stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in jullie kantine of clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 506 420

Clubhuis

De Wielstraat 24
4112 JT Beusichem

KVK-nummer

40156074