Lid & Les

Lid worden

Leuk dat jij, of je kind, overweegt om lid te worden van onze mooie en gezellige tennisvereniging. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. In het lidmaatschap zijn de tennislessen niet inbegrepen. Klik hier om lid te worden.

Voor alle vormen van lidmaatschap van onze vereniging kan het gehele jaar worden ingeschreven. De contributie wordt naar rato berekend (van de resterende maanden tot 1 januari van het nieuwe jaar). Inschrijving bij de vereniging geschiedt tot schriftelijke wederopzegging bij de ledenadministrateur. Er zijn, afhankelijk van de leeftijd, verschillende lidmaatschappen binnen onze vereniging:

Minioren lidmaatschap

Minioren betalen tot het jaar dat ze 8 worden € 20 per jaar. Voor minioren hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

Junioren lidmaatschap 

Je bent junior vanaf het jaar dat je 8 wordt tot het jaar waarin je 18 wordt. Contributie voor junioren is € 65 per jaar, en het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.

Young Adult lidmaatschap

Young Adult ben je vanaf het jaar waarin je 18 wordt tot het jaar waarin je 23 wordt. De contributie bedraagt € 95 per jaar en het inschrijfgeld is eenmalig € 12,50.

Senioren lidmaatschap

Senior ben je vanaf het jaar waarin je 23 wordt. De contributie bedraagt € 155 per jaar en het inschrijfgeld is eenmalig € 25.

Competitie lidmaatschap

Je bent al KNLTB lid bij een andere tennisvereniging en gaat competitie spelen bij TV De Bongerd ter aanvulling van een “Bongerdteam”. Je tennist dan alleen in de competitieperiode bij TV De Bongerd. Deelname aan tennislessen en/of verenigingsactiviteiten is niet mogelijk. Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid. Dit competitielidmaatschap bedraagt € 45 (inschrijfkosten eenmalig € 25) voor senioren, € 30 voor een Young Adult lidmaatschap (inschrijfkosten eenmalig € 25) en € 25 voor een juniorenlidmaatschap (inschrijfkosten eenmalig € 12,50). Het competitie lidmaatschap is één jaar geldig en eindigt per 31 december van het lopende jaar en dient elke jaar opnieuw aangevraagd te worden. Het competitie lidmaatschap kan worden omgezet naar een regulier lidmaatschap. Hieraan zijn geen administratiekosten verbonden. Er vindt een herberekening plaats van de nog te betalen contributie.

Slapend lid

Voorzie je dat je het komend seizoen vanwege medische redenen langdurig (3 maanden of langer) niet kunt spelen, maar wil je wel lid blijven, dan kun je slapend lid worden. Momenteel bedraagt de contributie voor slapende leden met een seniorenlidmaatschap € 45 voor een Young Adult lidmaatschap € 30 en voor een juniorenlidmaatschap € 15. Het voornemen om te gaan slapen dient wel vóór 1 april van ieder jaar te worden aangevraagd bij de ledenadministrateur middels een mail te sturen naar [email protected]. Wanneer je om medische redenen niet meer kunt tennissen en dit tussen 1 april en 1 augustus aangeeft, dan kun je nog slapend lid worden. De contributie wordt in dat geval voor een deel gerestitueerd. Na 1 augustus kan het lidmaatschap niet meer worden omgezet. Besluit je als slapend lid in de loop van het jaar weer te gaan tennissen, dan kan het lidmaatschap weer worden geactiveerd en wordt het contributiegeld naar rato in rekening gebracht. Een slapend lidmaatschap geldt slechts voor het lopende jaar. Verlenging moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd!

Gezinskorting

Als er drie of meer leden uit één gezin lid zijn, kom je in aanmerking voor gezinskorting. Deze korting wordt als volgt berekend: Bij drie, vier of vijf leden bedraagt de korting respectievelijk 10, 20 of 35 euro op de contributie van het oudste gezinslid. Iedereen woont op hetzelfde adres. Deze korting is alleen van toepassing op volledige jaarcontributies van alle gezinsleden die lid zijn.

Donateur

Ben je geen actieve tennisser op onze vereniging maar draag je de vereniging wel een warm hart toe, steun ons dan met € 30 per jaar.
Voor alle vormen van lidmaatschap van onze vereniging kan het gehele jaar worden ingeschreven. De contributie (van de resterende maanden tot 1 januari) zal naar rato worden berekend.

Tennisles

Inschrijven voor tennisles dient apart te gebeuren bij Tennisschool Tom Kreemers. Lidmaatschap van vereniging “TV De Bongerd” is verplicht om lessen via Tennisschool Tom Kreemers (TSTK) op de banen van de vereniging te volgen. Klik voor de tennislessen hier.

Toegangspas

Sinds 2019 is er een hekwerk met een toegangspas voor ons sportpark en de gang van het clubhuis (afhangbord, verlichting, wc's). Ieder lid ontvangt hiervan een pasje. De borg voor de pas is 8 euro.

KNLTB pasje

Alle leden krijgen jaarlijks een KNLTB-pasje. Met het KNLTB-pasje kun je:

  • je digitaal kunt afhangen op alle tennisbanen op ons park en vrij tennissen.
  • meedoen aan alle activiteiten (toernooien en competities) die op ons tennispark worden georganiseerd.
  • je inschrijven voor de activiteiten die door de KNLTB of ander verenigingen worden georganiseerd (toernooien en competities buiten ons tennispark).

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december en dient schriftelijk gedaan te worden middels een e-mail te sturen naar [email protected].

Er vindt geen restitutie plaats van de contributie. Lidmaatschap van TV De Bongerd en van de KNLTB loopt tot 1 januari.

TV De Bongerd verzamelt als verantwoordelijke in de zin van wet AVG de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw inschrijving te verwerken. We bewaren je gegevens in de KNLTB ledenadministratie om je op de hoogte te houden van activiteiten. Je kunt TV De Bongerd verzoeken jouw gegevens te verwijderen of om de gegeven toestemming in te trekken. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en je rechten vind je in het privacy statement van TV De Bongerd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22248231

Clubhuis

De Wielstraat 24
4112 JT Beusichem

KVK-nummer

40156074